Stávající sítě

Stávající sítě a registry nebo biobanky

Registry nebo databáze obsahují výběr sociodemografických, klinických údajů nebo informací o chorobách. Registry mohou přispět k pochopení epidemiologie, klinického projevu a výsledků vzácných onemocnění.

Podrobnosti o registrech mají být vyplněny později.