Stávající pokyny a konsenzuální prohlášení

Stávající pokyny a konsenzuální prohlášení

Existuje řada směrnic Endocrine Society, ESE a ESPE o specifických onemocněních, nicméně počet stavů s pokyny je omezený.

Poukazujeme na pokyny ESPE, ESE a Endocrine Society a na přístup, který si přidružené společnosti vybraly pro vypracování pokynů. ENDO-ERN ‘Glucose & Insulin homeostasis’ si klade za cíl popsat současné osvědčené postupy za několika podmínek.