Genetické Poruchy Glukózy a Insulinové Homeostázy (MTG3)

Genetické Poruchy Glukózy & Insulinové Homeostázy (MTG3) (MTG3)

Pro genetické poruchy glukózy a inzulínové homeostázy jsou definovány 3 subematické podskupiny:

  • Syndrom inzulínové rezistence
  • Hyperinzulinismus a jiné formy hypoglykémie
  • Vzácný diabetes mellitus

    Všechny pokyny pro poruchy inzulínové a glukózové homeostázy doporučují vzdělávání při monitorování glukózy, dietě a farmakologické léčbě inzulínem a/nebo jinými léky v průběhu dlouhodobé dětské pediatrické péče. Cílem naší sítě je zajistit moderní péči založenou na důkazech prostřednictvím multidisciplinárního přístupu vůči dětem a dospívajícím, kteří trpí vzácnou formou diabetu, hyperinzulinismem nebo lipodystrofií. Patří mezi ně pacienti s výjimečnou příčinou diabetu (např. mutace receptorů inzulinu), pacienti se závažným nestabilním a/nebo těžko léčitelným diabetem (např. neonatální diabetes), pacienti s méně častými komorbiditami (např. Syndromy WABB).