Referenční Centrum:

Univerzitní nemocnice Tartu

(Estonsko)

Tartu University Hospital (TUH) je největším poskytovatelem lékařské péče v Estonsku a zde jsou zastoupeny všechny oblasti, které jsou v této zemi provozovány. V několika oblastech (jako je transplantace ledvin, kostní dřeně a jater a chirurgie vrozených srdečních onemocnění) je jedinou zdravotnickou institucí v Estonsku, jejíž odborníci jsou na tak vysoké úrovni. Vzhledem k tomu, že TUH je jedinou nemocnicí svého druhu v Estonsku, hraje významnou roli jak v bakalářském, tak postgraduálním životě studentů, stejně jako ve vývoji lékařské vědy v zemi. Vzdělávání a výzkum se provádějí v úzké spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Tartu.

TUH poskytuje pacientům ve všech věkových skupinách lůžkové, ambulantní a komunitní služby, od narození až po smrt, věnuje se všem endokrinním chorobám, které se v Estonsku vyskytují, včetně vzácných endokrinních onemocnění. TUH je jedinou nemocnicí v Estonsku, která prostřednictvím svých poradenských center v Tallinnu a Tartu poskytuje genetické testování a genetické poradenství. TUH má akreditovanou laboratoř pro genetické, biochemické a hormonální testy. Od roku 2016 se používá způsob NGS s panelem 4 500 genů zapřičiňujících onemocnění, což výrazně zvýšilo počet diagnostikovaných vzácných onemocnění včetně endokrinních poruch.Kontaktní údaje

Univerzitní nemocnice Tartu
Ludvig Puusepa 1a
50406  Tartu
Estonsko

General representatives

  • Vallo Tillmann (Main representative, Paediatric)
  • Vallo Volke (Substitute representative, Adult)
Show The Map

Zástupce na Hlavní Tématická Skupina (MTG)