Referenční Centrum:

Univerzitní lékařské centrum Utrecht – oddělení endokrinní onkologie

(Nizozemí)

Univerzitní lékařské centrum Utrecht (UMC Utrecht) je fakultní nemocnicí spolupracující s univerzitou v Utrechtu. UMC Utrecht usiluje o dosažení nejvyšší úrovně péče o pacienty, vědeckého výzkumu a vzdělávání. Díky tomu, že se věnujeme neustálému zlepšování, můžeme být průkopníkem špičkových léčebných postupů, podpořit průlomová zjištění a poskytnout takový standard péče, který splňuje potřeby zdravotní péče pro dnešek i budoucnost.

Jelikož si nejlepší možnou zdravotní péči si zaslouží všichni, UMC Utrecht vždy stanoví laťku vysoko. Naše jedinečné znalosti rozvíjíme ve spolupráci s pacienty, pacientskými organizacemi a několika partnery. Pacienti v UMC Utrecht jsou léčeni se specifickým zaměřením na jejich konkrétní individuální potřeby. UMC Utrecht získala mezinárodní akreditaci pro kvalitu péče, výzkumu a vzdělávání Joint Commission International (JCI).

Oddělení endokrinní onkologie má dlouholeté zkušenosti s léčbou pacientů s dědičnými endokrinními nádorovými syndromy a vědeckým výzkumem v této oblasti. Náš specializovaný tým se specializuje na péči o dospělé pacienty i péči o děti. V oboru neuroendokrinních nádorů spolupracuje naše oddělení endokrinní onkologie s Nizozemským institutem pro rakovinu. Společně jsme obdrželi značku kvality Evropské centrum excelence.


Univerzitní lékařské centrum Utrecht – oddělení endokrinní onkologie se účastní následujících Hlavních Tématických Skupin (MTGs):


Kontaktní údaje

Univerzitní lékařské centrum Utrecht – oddělení endokrinní onkologie
Heidelberglaan 100
3584 CX  Utrecht
Nizozemí

General representatives

  • Gerlof Valk (Main representative, Adult)
  • Hanneke van Santen (Substitute representative, Paediatric)
Show The Map

Zástupce na Hlavní Tématická Skupina (MTG)