Referenční Centrum:

Univerzitní lékařské centrum Mainz

(Německo)

Univerzitní lékařské centrum Univerzity Johanna Gutenberga v Mainzu je jediné zdravotnické zařízení poskytující nadprůměrnou péči v Porýní-Falcku a zároveň funguje jako mezinárodně uznávaný uzel lékařské vědy. Má více než 60 klinik, ústavů a oddělení, která spolupracují napříč různými obory. Vysoce specializovaná péče o pacienty, výzkum a výuka tvoří nedílný celek v univerzitním zdravotnickém centru Mainz. V oblasti lékařství a stomatologie se zde vyškolí přibližně 3 400 studentů. S přibližně 7 800 zaměstnanci je univerzitní lékařské centrum Mainz také jedním z největších zaměstnavatelů v regionu a významným motorem růstu a inovací.


Univerzitní lékařské centrum Mainz se účastní následujících Hlavních Tématických Skupin (MTGs):


Kontaktní údaje

Univerzitní lékařské centrum Mainz
Langenbeckstraße 1
55131  Mainz
Německo

General representatives

  • Dirk Prawitt (Main representative, Paediatric)
  • Joachim Pohlenz (Substitute representative, Paediatric)
Show The Map

Zástupce na Hlavní Tématická Skupina (MTG)

  • MTG8 Štítná žláza
    Dirk Prawitt (Paediatric), Joachim Pohlenz (Paediatric) a Thomas Musholt (Adult and Paediatric)