Referenční Centrum:

Univerzitní lékařské centrum Groningen

(Nizozemí)

Univerzitní lékařské centrum Groningen (UMCG) je jedinou univerzitní nemocnicí v severní části Nizozemska, a proto je pro mnoho pacientů posledním místem doporučení. Výzkum v UMCG charakterizuje kombinace základního klinického výzkumu a orientace na pacienta. Interakce mezi těmito dvěma faktory stimuluje rozvoj nových klinických a výzkumných příležitostí. Odborné referenční sítě v rámci oddělení endokrinologie na Univerzitním zdravotnickém centru jsou zaměřeny na karcinom štítné žlázy, genetické endokrinní nádorové syndromy, onemocnění hypofýzy a nádory nadledvin (koordinuje prof. Dr. T.P. Links, Dr. A.N.A. van der Horst-Schrivers, Dr M. van der Klauw a Dr. M.N. Kerstens). Endokrinní onemocnění jsou vzácná, a proto jsou pro optimální diagnostiku a léčebné postupy nezbytné společné odborné znalosti. Pacienti ze severní a východní části Nizozemska jsou odkázáni do našeho centra. Multidisciplinární týmy v každé z těchto skupin nemocných spolupracují s národními a mezinárodními skupinami, aby zajistily optimální přístup a podporu pro pacienty. Klíčovým bodem naší činnosti je také spolupráce se skupinami pacientů. Vzdělávání, vědecký výzkum a účast v (národních) studiích jsou součástí naší každodenní praxe, aby naše aktivity neustále stimulovaly a optimalizovaly.


Univerzitní lékařské centrum Groningen se účastní následujících Hlavních Tématických Skupin (MTGs):


Kontaktní údaje

Univerzitní lékařské centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ  Groningen
Nizozemí

General representatives

  • Thera Links (Main representative, Adult)
  • Melanie van der Klauw (Substitute representative, Adult)
Show The Map

Zástupce na Hlavní Tématická Skupina (MTG)