Vzdělávání & Školení (WP1)

Vzdělávání & Školení (WP1)

Cílem tohoto pracovního balíčku je identifikovat mezery, oblasti, kde vzdělávání chybí. Dále organizovat vzdělávací aktivity k naplnění těchto mezer v úzké spolupráci s European Society of Endocrinology (ESE) a European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE). Vzdělávání bude zaměřeno na všechny relevantní zúčastněné strany, včetně zdravotnických pracovníků, poradenství, pacientů a rodin.

Cílem pracovního balíčku je koordinovat přehled mezer ve vzdělávání v členských státech a analyzovat data. Cílem průzkumu je identifikovat geografické rozdíly a zaměřit se na všechny linie péče, pacienty a jejich rodiny.