Výzkum & Věda (WP3)

Výzkum & Věda (WP3)

Tento pracovní balíček funguje jako součást vzdělávání, registrů, komunikace atd. Dojde k identifikaci prioritních oblastí a mapování stávajících registrů a údajů z klinických studií, které budou převedeny na praktické projekty na realistické časové linii. Důležitá pozornost bude věnována společným iniciativám dětských a dospělých endokrinních oborů po přechodu pacientů z předchozí skupiny do následující.

Ústředním a původním rysem sítě je vytvoření konsorcia pediatrických a dospělých specialistů na vzácné endokrinní stavy. Má se za to, že přechod z dětství/dospívání do dospělosti je kritický a představuje nezodpovězené otázky ve vzácných případech diagnostikovaných u dětí, které přetrvávají po celý život. Cílem tohoto pracovního balíčku bude řešení těchto otázek.