E-Health & ICT (WP2)

E-Health & ICT (WP2)

Tento pracovní balíček řeší tři komunikační/interakční rozhraní:

  1. mezi zdravotnickými pracovníky;
  2. mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky; a
  3. mezi všemi pacienty s cílem zajistit řádné fungování, ve všech členských státech.

Práce se zaměří na vytvoření inventáře stávajících řešení a poté na využití a sladění aplikací pro ENDO-konkrétní aplikace ve všech členských státech. Zvláštní pozornost bude věnována dodržování regulačních požadavků a/nebo snaze o změnu právních předpisů, které v této souvislosti představují překážku.

Cílem tohoto pracovního balíčku je koordinovat tvorbu inventáře informačních a komunikačních technologií a informačních technologií. Řešení E-Health, analýza těchto údajů a formulace strategie, jak postupovat v těchto aspektech ve zbývající části ERN a umožnit rozvoj společných platforem.