Diagnostika & Laboratorní analýza (WP5)

Diagnostika & Laboratorní analýza (WP5)

Tento pracovní balíček vytvoří síť specializovaných laboratoří EU, které budou poskytovat příslušné diagnostické testy pro endokrinní onemocnění. Kritéria pro akreditaci budou definována a implementována a bude vyvinuta webová aplikace pro externí kontrolu kvality.

Tento pracovní balíček bude shromažďovat informace o způsobilosti laboratoří pro akreditaci ERN, navázat komunikační infrastrukturu a standardizovat používané diagnostické postupy a pokrýt všechny aspekty endokrinologie u dětí a dospělých, protože vyžadují různé analýzy a metody.