Přeshraniční Zdravotní Péče

Informace a odkazy týkající se Přeshraniční Zdravotní Péče

 
Všichni občané Evropské unie mají právo na přeshraniční zdravotní péči. Jsou stanovena pravidla pro usnadnění přístupu k bezpečné a kvalitní zdravotní péči nejen ve vlastní zemi, ale i v jiném členském státě EU. EU podporuje spolupráci v oblasti zdravotní péče mezi členskými státy při plném respektování vnitrostátních pravomocí při organizování a poskytování zdravotní péče. Níže naleznete několik odkazů, které obsahují informace o přesných právech pacientů, jakož i úplný seznam National Contact Points (NCP, které lze kontaktovat, pokud hledáte zdravotní péči v jiném Členském Státě EU:

 

  1. Leták o právech pacientů v přeshraniční zdravotní péči (, pdf)
  2. Video o právech pacientů v přeshraniční zdravotní péči
  3. Otázky a odpovědi týkající se práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči
  4. Seznam národních kontaktních míst pro přeshraniční zdravotní péči (, pdf)
  5. Webové stránky ERN v DG SANTE týkající se směrnic pro přeshraniční zdravotní péči
  6. Poslední konference pořádaná DG SANTE o směrnici o přeshraniční zdravotní péči s webovou stránkou a odpovídající zprávou:
  7. Pokud jde o součinnost zdravotní péče, která je přístupná v rámci směrnice o přeshraniční zdravotní péči a doporučení v zahraničí podle předpisů o sociálním zabezpečení, poskytuje německý web NCP spravedlivý přehled v angličtině, kde jsou uvedeny výhody a nevýhody možností.:
cross-border-health-care