Informační materiály pro pacienty

Informační materiály pro pacienty

Endo-ERN shromažďuje pacientské materiály o různých zdravotních stavech, kterými se Endo-ERN zabývá.

MTG1 Nadledvinky

Informační video o Addisonově chorobě

Prohlédněte si video: Poslední Zbývající Světlo

MTG6 Hypofýza

Informace o Cushingově syndromu

Informace o akromegalii

Informace o hypopituitarismu

Informace o prolaktinomu