Ochrana osobních údajů

Zásady Endo-ERN týkající se ochrany osobních údajů

Endo-ERN se zavazuje k ochraně osobních údajů uživatele a při návštěvě našich webových stránek nesleduje osobní údaje. Jednáme v souladu se Směrnicí 2016/679 Evropského Parlamentu a Rady.

„Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména prostřednictvím odkazu identifikátor, jako je:

  • jméno
  • identifikační číslo
  • údaje o lokalitě
  • on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby

Soubory cookies

Endo-ERN sleduje pouze anonymizovaná data pro statistické účely. Děláme to prostřednictvím analytických souborů cookie, které jsou umístěny prostřednictvím anonymní značky Google Analytics. Účelem těchto cookies je sledovat efektivitu a úspěšnost webových stránek.

Tyto cookies neukládají žádné osobní údaje, které mohou být propojeny s fyzickou osobou, ale mohou ukládat data, jako jsou například data o webové stránce, ze které osoba přišla (tzv. doporučovatel), které podstránky byly navštíveny, nebo jak často a po jakou dobu se stránka zobrazila. Data shromážděná tímto způsobem jsou pouze obecná data a nelze je vysledovat zpět k jedné osobě.

Nastavení cookies je možné zabránit nastavením internetového prohlížeče. Kromě toho již nastavené cookies mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech populárních internetových prohlížečích.

Služba Google Analytics nesdílí žádná data s třetími stranami.

Zásady ochrany dat se nevztahují na anonymní informace, a protože tyto soubory cookies mají minimální dopad na soukromí uživatele, není nutné žádat o povolení k použití těchto souborů.

Newsletter

Odběr našeho newsletteru můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím tlačítka pro odhlášení, které se nachází v našem newsletteru. Endo-ERN je současně správcem a proto nese zodpovědnost za zpracování jakýchkoliv údajů týkajících se newsletteru. Endo-ERN pro službu zasílání newsletteru nevyužívá žádnou třetí stranu.

E-služby

Endo-ERN má kontaktní formulář, který aktivuje váš e-mailový software a umožňuje zaslání komentáře nebo dotazu na obecnou e-mailovou adresu. Po odeslání takové zprávy se vaše osobní údaje shromažďují pouze v rozsahu nezbytném pro odpověď. Pokud tým odpovědný za poštovní schránku nemůže odpovědět na vaši otázku nebo pokud se vaše dotazy týkají jiné strany, může váš e-mail předat jiné službě.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašeho e-mailu a souvisejících osobních údajů, neváhejte je ve své zprávě uvést.

Shromážděné osobní údaje a veškeré informace související s výše uvedenou konzultací jsou uloženy na e-mailovém serveru koordinačního úřadu Endo-ERN a případně i těch, kterých se korespondence týká, aby mohli na váš komentář reagovat.

Sledování newsletteru

Newsletter Endo-ERN využívá sledování, aby bylo možné provést statistickou analýzu úspěšnosti či neúspěšnosti on-line marketingových kampaní. Endo-ERN může zjistit, zda uživatel e-mail obsahující newsletter otevřel, kdy byl otevřen a které odkazy byly otevřeny. Data shromážděná tímto sledováním jsou generována a ukládána společností Endo-ERN a nejsou sdílena se třetími stranami, ale mohou být použita k přizpůsobení budoucího obsahu newsletterů, aby lépe vyhovovaly zájmům našich účastníků.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se našich zásad ochrany osobních údajů kontaktujte prosím koordinační kancelář Endo-ERN.

Máte právo na zapomenutí a úplné odstranění z databáze kontaktů Endo-ERN. Chcete-li o to požádat, kontaktujte prosím koordinační kancelář Endo-ERN.

Endo-ERN
Koordinační Středisko
Meibergdreef 9
1105 AZ  AMSTERDAM
Nizozemí