Správa

Správa

Představenstvo tvoří Předseda a Místopředseda Endo-ERN. Zahrnuje dospělou endokrinologii a pediatrickou endokrinologii, každá z těchto oblastí má stejná práva. Jejich úkolem je koordinovat veškeré činnosti řídícího výboru, organizovat a předsedat schůzkám řídícího výboru a valnému shromáždění a působit jako informační propojení mezi členskými státy a Evropskou komisí a mezi ERNs.

Řídící Výbor zahrnuje všechny hlavní tematické předsedy skupin a předsedy pracovních balíčků. 13 stálých hlasů. Každý MTG a WP je zastoupen třemi odborníky – pediatrem, internistou a zástupcem pacientů ePAG. To zajišťuje aktivní zapojení pacienta do jakéhokoli strategického rozhodování a jednání.

Správní radu tvoří 1 zástupce každého Reference Centre.
Poradní Sbor bude tvořen zástupci ESPE a ESE.

Governance Rare Endocrine Conditions
Governance Rare Endocrine Conditions