EuRRECa

European Registries for Rare Endocrine Conditions (EuRRECa)

eurreca-logo
EuRRECa Cílem je maximalizovat příležitost pro všechny pacienty, zdravotnické pracovníky a výzkumné pracovníky k účasti a používání vysoce kvalitních registrů zaměřených na pacienty se vzácnými endokrinními stavy v rámci European Reference Network on Rare Endocrine Conditions (Endo-ERN).

Projekt, který byl spuštěn v únoru 2018, dosáhne svého cíle spuštěním programu e-reportingu (e-rec), vývoje nového základního endokrinního registru, který bude shromažďovat základní soubor dat, který bude zahrnovat rovněž objektivní ukazatele klinického výsledku a nakonec i značení účastníků vysoce kvalitních, podrobných registrů zaměřených na choroby a pacienty, které byly vyhodnoceny v rámci EuRRECa.

Projekt EuRRECa vede Faisal Ahmed, WP2 e-Health & ICT ředitel Endo-ERN a bude silně propojen se základními aktivitami Endo-ERN

Chcete-li získat více informací o projektu a jeho struktuře, navštivte webové stránky nebo si přečtěte EuRRECa leaflet (, 487 KB).