Výzkumné Aktivity

Výzkumné aktivity

Síť odborníků vytvořená Endo-ERN se bude aktivně podílet na vytváření lepšího globálního vědecko-výzkumného a vývojového ekosystému v oblasti endokrinologie.

K tomu účelu Endo-ERN pomůže vyvinout směrnice, upřednostnit, které neuspokojené potřeby v oblasti výzkumu vzácné endokrinologie mají přednost, a vytvořit most mezi endokrinologickým výzkumem u pediatrických a dospělých pacientů.

Jedním z našich hlavních cílů je implementovat názory pacientů do jádra výzkumných potřeb a formování pokynů.

Pro více informací o tomto tématu kontaktujte naše lídry pracovních balíčků

EuRRECa

European Registries for Rare Endocrine Conditions (EuRRECa) mají za cíl maximalizovat možnost účastnit se a používat vysoce kvalitní registry zaměřené na pacienta pro vzácné endokrinní stavy.