CPMS

Clinical Patient Management System

 

The Clinical Patient Management System (CPMS) je bezpečná webová aplikace na Podporu Evropských Referenčních sítí v diagnostice a léčbě vzácných nebo složitých stavů přes státní hranice.

CPMS zrealizuje jeden z klíčových úkolů ERNs; zajištění odborné specializované péče všem pacientům v Evropě.

Začínáme s CPMS
V rámci CPMS naleznete více videí o způsobu registrace pacienta, nastavení panelu a zahájení video schůzky.

Systém umožní virtuální konzultace přes státní hranice a zajistí, že potřebné odborné znalosti pocestují za pacientem a ne naopak. Prostřednictvím CPMS může každý lékař požádat o virtuální konzultaci referenčních center Endo-ERN. Tato IT platforma umožní multidisciplinárnímu týmu (MDT) probírat vysoce specializované případy pacientů v bezpečném uzavřeném prostředí. Výsledná rada pak může být předána přímo pacientovi jeho ošetřujícím lékařem.

Hledáte odborný názor?

ERNs nejsou přímo přístupné jednotlivým pacientům. Se souhlasem pacientů a v souladu s pravidly národního zdravotnického systému však mohou být případy pacientů předány příslušnému členovi ERN v jejich zemi.

Contact the nearest Endo-ERN reference centre!

nebo

jste-li členem ERN, přihlaste se do CPMS!

CPMS – cesta pro pacienty

CPMS patient path
CPMS patient path