Klinické Aktivity & eHealth

Klinické Aktivity & eHealth

Endo-ERN usiluje o zlepšení komunikačních rozhraní ve všech členských státech EU mezi třemi různými skupinami; mezi zdravotnickými pracovníky; mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky; a mezi pacienty.

Chceme toho dosáhnout prostřednictvím konsolidace akcí pro tvorbu sítě, například Connecting European Facility (CEF) a the European Registries for Rare Endocrine Conditions (EuRRECa).

Pro všechny poskytovatele zdravotní péče vypracujeme standardní operační postup s cílem sladit správu pacientů v periferních nemocnicích s centrálními prvky Clinical Patient Management System (CPMS) a registru EuRRECa, aby se usnadnila hladká konektivita mezi místní a mezinárodní úrovní.

For more information on this, contact our Work Package leaders

CPMS

The Clinical Patient Management System (CPMS) je bezpečná webová aplikace na podporu Evropských Referenčních Sítí v diagnostice a léčbě vzácných nebo nízkých prevalenčních komplexních onemocnění nebo stavů přes státní hranice.