Generování Znalostí

Generování Znalostí

Endo-ERN si klade za cíl identifikovat v oblasti endokrinologie mezery ve vzdělávání nebo v oblastech, ve kterých vzdělávání chybí, a poté organizovat vzdělávací aktivity, které by tyto mezery vyplnily. To bude provedeno v úzké spolupráci s European Society of Endocrinology (ESE) a European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE).

Plánujeme vytvořit online vzdělávací platformu pro organizaci vzdělávacích programů a e-learningové kurzy zaměřené na vzácná endokrinní onemocnění, a to na potřebné úrovni..
Pro více informací kontaktujte naše lídry Pracovních Balíčků

Informační materiály ERN

Společnost Endo-ERN vyvinula několik informačních letáků ve více jazycích, jejichž cílem je zvýšit povědomí o Endo-ERN mezi pacienty i lékaři.

Informační materiály pro pacienty

Endo-ERN shromažďuje materiály pro pacienty, které se týkají různých stavů, které Endo-ERN pokrývá, a to v různých jazycích.