Референтен център:

University Medical Center Utrecht – Dept of Endocrine Oncology

(Холандия)

University Medical Center Utrecht (UMC Utrecht) е университетската болница, свързана с University of Utrecht.. UMC Utrecht се стреми да постигне най-високите нива в грижите за пациентите, научните изследвания и образованието. Като се посвещаваме на непрекъснати подобрения, можем да започнем с новаторски авангардни лечения, да стимулираме новаторски открития и да осигурим стандарт за грижи, който отговаря на нуждите на здравеопазването за днес и в бъдещето.

Тъй като всеки заслужава възможно най-доброто здравеопазване, UMC Utrecht винаги поставя високи стандарти. Ние развиваме нашите уникални знания в това отношение заедно с пациенти, организации на пациенти и няколко партньори. Пациентите в UMC Utrecht получават лечение, специално насочено към техните специфични индивидуални нужди. UMC Utrecht е получила международна акредитация за качеството на грижите, научните изследвания и образованието от Joint Commission International (JCI).

Катедрата по Ендокринна Онкология има дългогодишен опит в лечението на пациенти с наследствени ендокринни туморни синдроми и научни изследвания в тази област. Нашият специализиран екип е специализиран в грижите за възрастни пациенти, както и в грижите за децата. В областта на невроендокринните тумори нашият отдел на ендокринната онкология работи съвместно с Netherlands Cancer Institute. Заедно получихме знака за качество European centre of Excellence.


University Medical Center Utrecht – Dept of Endocrine Oncology участва в следните основни тематични групи (MTG):


Информация за контакт

University Medical Center Utrecht – Dept of Endocrine Oncology
Heidelberglaan 100
3584 CX  Utrecht
Холандия

General representatives

  • Gerlof Valk (Main representative, Adult)
  • Hanneke van Santen (Substitute representative, Paediatric)
Show The Map

Представители за Main Thematic Group (MTG)