Референтен център:

University Medical Center Mainz

(Германия)

University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz е единственото медицинско заведение, което осигурява супрамаксимални грижи в Райнланд-Пфалц, като същевременно функционира като международно признат център на медицинската наука. Той има повече от 60 клиники, институти и отдели, които си сътрудничат в различните дисциплини. Високо специализирана грижа за пациентите, научни изследвания и преподаване представляват едно цяло в Mainz University Medical Center.. Около 3400 студенти се обучават по медицина и стоматология в Майнц. Mainz University Medical Center е един от най-големите работодатели в региона и е важен двигател на растежа и иновациите.


University Medical Center Mainz участва в следните основни тематични групи (MTG):


Информация за контакт

University Medical Center Mainz
Langenbeckstraße 1
55131  Mainz
Германия

General representatives

  • Dirk Prawitt (Main representative, Paediatric)
  • Joachim Pohlenz (Substitute representative, Paediatric)
Show The Map

Представители за Main Thematic Group (MTG)