Референтен център:

University Hospitals Birmingham – NHS Foundation Trust

(Обединеното Kралство)

University Hospitals Birmingham е един от най-големите болнични тръстове във Великобритания, с 2700 легла и лекуващ 2,2 милиона пациенти всяка година. С 20 000 служители, в допълнение към предоставянето на местни здравни грижи за голяма част от населението на втория град във Великобритания, ние предлагаме множество високо специализирани услуги за пациенти с редки заболявания. Специализирани услуги се предоставят за населението от 5,5 милиона души в Уест Мидландс, а от нашите болници се предоставя все по-голям портфейл от национални услуги за Англия и Великобритания. Чрез консорциума на Бирмингамските здравни партньори ние осигуряваме най-висококачествени грижи, като използваме силните страни на нашия университет и най-доброто от NHS.

Birmingham Women’s and Children’s hospital (BWCH) е регионалният доставчик на специализирани детски услуги, обслужващи 5 милиона души. Предоставя цялата гама от педиатрични грижи и е национален доставчик на над 15 услуги. BWCH е регионален център за 8 ERNs.Информация за контакт

University Hospitals Birmingham – NHS Foundation Trust
Mindelsohn Way
B15 2TH  Birmingham
Обединеното Kралство

General representatives

  • Neil Gittoes (Main representative, Adult)
  • Niki Karavitaki (Substitute representative, Adult)
Show The Map

Представители за Main Thematic Group (MTG)