Референтен център:

Tartu University Hospitaу

(Естония)

Tartu University Hospita (TUH) е най-големият доставчик на медицински грижи в Естония и тук са представени всички области, практикувани в страната. В няколко области (като бъбречна, костен мозък и чернодробна трансплантация и вродена хирургия на сърдечни заболявания) тя е единствената медицинска институция в Естония със специалисти на толкова високо ниво. Тъй като TUH е единствената болница от този вид в Естония, тя играе съществена роля както в студентския и следдипломния живот на студентите, така и в развитието на медицинската наука в страната. Образованието и научните изследвания се осъществяват в тясно сътрудничество с Медицинския факултет на Tartu University.

TUH предоставя болнични, амбулаторни и обществени услуги на пациенти от всички възрастови групи, от раждането до смъртта, за всички пациенти с ендокринни заболявания от цяла Естония, включително тези с редки ендокринни заболявания. TUH е единствената болница в Естония, която предоставя генетични тестове и генетични консултации чрез центровете си в Талин и Тарту. TUH има акредитирана лаборатория за генетични, биохимични и хормонални тестове. От 2016 г. за генетично изследване се използва NGS метод с панел за 4500 гени за причина за заболявания, което е увеличило много значително броя на диагностицираните редки заболявания, включително ендокринни нарушения.Информация за контакт

Tartu University Hospitaу
Ludvig Puusepa 1a
50406  Tartu
Естония

General representatives

  • Vallo Tillmann (Main representative, Paediatric)
  • Vallo Volke (Substitute representative, Adult)
Show The Map

Представители за Main Thematic Group (MTG)