Референтен център:

Maastricht University Medical Center – Center for Thyroid Carcinoma

(Холандия)

Нашият Maastricht University Medical Center – Center for Thyroid Carcinoma е разположен в Maastricht University Medical Center+ (MUMC+). Фокусът на MUMC+ е върху интегрирания подход към здравеопазването: от превенция и основни грижи, до най-високо ниво на клинична диагностика и лечение. Безопасността на пациентите е основен приоритет във всички начинания. MUMC+ има 715 легла и приблизително 7000 служители и 4000 студенти и е част от Netherlands Federation of University Medical Centers (NFU). Грижата за пациентите, преподаването и изследванията са тясно преплетени, а медицинските и техническите възможности са съвременни.

Пациенти с карцином на щитовидната жлеза се лекуват от специализиран екип в мултидисциплинарна среда за лечение. Нашият център за карцином на щитовидната жлеза се координира от ендокринолози от Отдела по Ендокринология и включва специализирани хирурзи на шията, УНГ хирурзи, онколози, специалисти по нуклеарна медицина, радиолози и патолози. Специалисти от отделите по лъчетерапия, клинична химия и генетика също са част от нашия екип.

Като голям третичен referral centre в най-южната част на Нидерландия, сътрудничеството с колеги в региона (Лимбург) е от съществено значение. Заедно с колегите ни от региона (Лимбург) успяхме да подобрим допълнително грижата за пациентите с карцином на щитовидната жлеза, като създадохме регионална мрежа, която е част от регионалната онкологична мрежа OncoZon, която от своя страна пък е част от Dutch Comprehensive Cancer Network. В допълнение, нашето тясно сътрудничество с Aachen University Clinic, особено в областта на ядрената медицина, илюстрира нашия ерегионален подход в грижите за пациентите. Тъй като сме в тесен контакт с организациите на пациентите и планираме все повече да ги включваме в оптимизирането на грижите за пациентите, ние вярваме, че важните аспекти на качеството на живот, възприемани от пациентите и/или техните семейства, в бъдеще ще бъдат по-добре разгледани.


Maastricht University Medical Center – Center for Thyroid Carcinoma участва в следните основни тематични групи (MTG):


Информация за контакт

Maastricht University Medical Center – Center for Thyroid Carcinoma
P. Debyelaan 25
6229 HX  Maastricht
Холандия

General representatives

  • Bas Havekes (Main representative, Adult)
  • Marleen Kars (Substitute representative, Adult)
Show The Map

Представители за Main Thematic Group (MTG)