Референтен център:

Leiden University Medical Center

(Холандия)

Leiden University Medical Center е модерен университетски медицински център за научни изследвания, образование и грижи за пациентите с висококачествен клиничен профил и силна научна ориентация. Неговата уникална изследователска практика, варираща от чисти фундаментални медицински изследвания до приложни клинични изследвания, поставя LUMC сред най-добрите световни такива. LUMC действа като център за знания по теми в областта на общественото здраве с въздействие върху обществото. Като иноватор LUMC означава подобряване на здравеопазването и здравето на хората.

Посетете уебсайта на Centre of Endocrine Tumours Leiden

Посетете уебсайта на centre for Bone QualityИнформация за контакт

Leiden University Medical Center
Albinusdreef 2
23333 ZA  Leiden
Холандия

General representatives

  • Nienke Biermasz (Main representative, Adult)
  • Natasha Appelman-Dijkstra (Substitute representative, Adult)
Show The Map

Представители за Main Thematic Group (MTG)

Представители за Work Package (WP)