Референтен център:

Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino

(Италия)

AOU Città della Salute e della Scienza (CdS) представлява една от най-големите университетски болници в Италия и в Европа. AOU CdS обединява четири регионални болници: болница Molinette, болница S. Anna, болница Regina Margherita и болница CTO. Като цяло болницата гарантира високоспециализирана диагностика, лечение и здравна помощ за възрастни, жени и деца. Мисията на болницата включва грижи и лечение (лечение на болести с висока сложност чрез мултидисциплинарен подход), образование (университетски център за обучение на лекари и медицински сестри) и основни и клинични изследвания.

Отделението по Ендокринология, Диабетология и Метаболизъм е част от Катедрата по Медицински Науки на университета в Торино.

Отделението осигурява високоспециализирана диагностика, терапия и здравна помощ за пациенти с ендокринологични заболявания, включително редки болести, осигурявайки висококачествено стационарно и амбулаторно обслужване.

То включва част за болничен престой (9 легла за пациенти с ендокринни и метаболитни заболявания, които трябва да се управляват като болни), дневна болница/дневно обслужване (клинични услуги за диагностика и лечение на ендокринни и метаболитни заболявания на болни от дневна болница) или амбулаторни пациенти), клиника за амбулаторно лечение (обхващаща клинични проблеми в много области, включително редки болести), лаборатория за определяне на хормони и основни биологични изследвания и няколко съоръжения за клинични изследвания.Информация за контакт

Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino
Corso Bramante, 88
10126  Turin
Италия

General representatives

  • Ezio Ghigo (Main representative, Adult)
  • Roberta Giordano (Substitute representative, Adult)
Show The Map

Представители за Main Thematic Group (MTG)