Референтен център:

Assistance Publique – Consortium Pitie Salpêtrière Hospital, Necker Enfants Malades Hospital, Institut Mutualiste Montsouris – Редки репродуктивни ендокринологични и гинекологични заболявания (PGR)

(Франция)

Нашият център за Редки Гинекологични Заболявания (PGR – Pathologies Gynécologiques Rares) е консорциум от 3 основни блока. Единият е базиран в болницата APHP-Necker в катедрата по педиатрия и юношеска гинекология, ръководена от проф. Мишел Полак – френски координатор на този център във Франция; вторият е базиран в Тулуза, управляван от д-р Катрин Пиенковски, която е педиатър и юношески гинеколог; и накрая третият блок е базиран в болницата APHP-Pitié Salpêtrière в катедрата по ендокринология и репродуктивна медицина, която понастоящем управлявам. Филип Турен е представител на нашия център на европейско ниво. Освен тези три основни блока, ние имаме стабилно сътрудничество с хирургическите отделения в Париж (Institut Montsouris, Necker Hospital), които са експерти в управлението на пациенти с редки гинекологични заболявания и различни отделения във Франция, които имат опит в такива медицински и хирургически области.

Нашите центрове понастоящем управляват пациенти с 4 различни групи заболявания.

  • Пациенти с редки доброкачествени тумори на гърдата, като гигантомастия, множествени фиброзно-аденоми, гигантски фиброаденом.
  • Пациенти с аномалии на матката, като синдром на Рокитански
  • Пациенти с редки хемостазни нарушения и гинекологични усложнения като болестта на Вилебранд
  • Накрая пациенти с редки хронични заболявания с гинекологични последствия (пациенти със системни заболявания като лупус; пациенти с ендокринни нарушения с гинекологични последствия като вродена надбъбречна хиперплазия, преждевременна овариална недостатъчност, хипопитуитаризъм)

Assistance Publique – Consortium Pitie Salpêtrière Hospital, Necker Enfants Malades Hospital, Institut Mutualiste Montsouris – Редки репродуктивни ендокринологични и гинекологични заболявания (PGR) is participating in the following Main Thematic Groups (MTGs):


Информация за контакт

Assistance Publique – Consortium Pitie Salpêtrière Hospital, Necker Enfants Malades Hospital, Institut Mutualiste Montsouris – Редки репродуктивни ендокринологични и гинекологични заболявания (PGR)
47-83 Bd de l' Hôpital
75651   Paris
Франция

General representatives

  • Philippe Touraine (Main representative, Adult)
  • Michel Polak (Substitute representative, Paediatric)
Show The Map

Представители за Main Thematic Group (MTG)