Референтен център:

Университетска болница Motol

(Чешка република)

University Hospital Motol в Прага е най-голямото здравно заведение в Чешката република. Тя предоставя пълна гама от медицински услуги и представлява преподавателската и изследователска база на 2-ри медицински факултет на Charles University в Прага. Учебната програма за медицинските изследвания се провежда паралелно на чешки и английски език.

Педиатричното ендокринно отделение е част от Катедрата по Педиатрия. Екипът от 15 лекари с квалификация по педиатрична ендокринология и диабет се ръководи от двама редовни професори (Jan Lebl, Zdenek Sumnik) и двама професори на пълно работно време (Stepanka Pruhova, Marta Snajderova). Лабораторните и изследователски услуги се ръководят от проф. Ondrej Cinek и д-р Ondrej Soucek. Клиничната грижа и изследванията са фокусирани върху педиатричния диабет, включително неонатални и моногенни форми, хиперинсулинизъм, нарушения на растежа, калциева хомеостаза и кости, нарушения на половото развитие и съзряване и състояния на надбъбречната жлеза. Обслужването включва бързо генетично изследване за бета-клетъчни нарушения.

Педиатричната услуга е допълнена от Отдел по Ендокринология за възрастни и Ядрена медицина, със специален акцент върху диагностиката и терапията на рак на щитовидната жлеза (Ръководител е проф. Petr Vlcek).Информация за контакт

Университетска болница Motol
V Úvalu 84
150 06  Prague
Чешка република

General representatives

  • Jan Lebl (Main representative, Paediatric)
  • Klara Rozenkova (Substitute representative, Paediatric)
Show The Map

Представители за Main Thematic Group (MTG)