ERN

European Reference Network

European Reference Networks (ERNs) са виртуални мрежи, включващи Reference Centres в Европа. Те имат за цел да се справят със сложни или редки заболявания и състояния, които изискват високо специализирано лечение и концентрирани знания и ресурси. Случаите с пациенти с редки заболявания могат да бъдат обсъдени от „виртуален“ консултативен съвет на медицински специалисти в различни държави и дисциплини в специална и сигурна ИТ платформа, изградена от Европейската комисия специално за ERNs. По този начин медицинските познания и експертните познания са тези, които пътуват,а не пациентите могат да останат в комфортната средата на подкрепа в дома си.

ERNs се базират на directive 2011/24/EU на Европейския парламент и Съвета за правото на гражданите на Европа на трансгранично здравно обслужване. Тук Европейският съюз предоставя правила за улесняване на достъпа до безопасно и висококачествено трансгранично здравно обслужване и насърчава сътрудничеството в областта на здравеопазването между Държавите – Членки.

ERN Logo
Системите на здравеопазване в Европейския съюз имат за цел да осигурят висококачествена, рентабилна грижа, но това е особено трудно при редки или комплексни заболявания с ниско разпространение условия. Между 5 000 и 8 000 редки болести засягат ежедневието на около 30 милиона души в ЕС. За да се осигури същото качество на грижите за пациенти с редки състояния, бяха създадени ERNs.

Повече информация за European Reference Networks (ERNs)

Общ преглед на всички Мрежи

Първите ERNs стартираха през март 2017 г. и обхванаха повече от 900 високо специализирани здравни заведения от над 300 болници в 26 Държави – Членки. 24 ERNs работят по редица тематични въпроси, включително костни заболявания, рак в детството и имунодефицит.

Име на Мрежата Описание
ERN BOND European Reference Network on bone disorders
ERN CRANIO European Reference Network on craniofacial anomalies and ear, nose and throat (ENT) disorders
Endo-ERN European Reference Network on endocrine conditions
ERN EpiCARE European Reference Network on epilepsies
ERKNet European Reference Network on kidney diseases
ERN-RND European Reference Network on neurological diseases
ERNICA European Reference Network on inherited and congenital anomalies
ERN LUNG European Reference Network on respiratory diseases
ERN Skin European Reference Network on skin disorders
ERN EURACAN European Reference Network on adult cancers (solid tumours)
ERN EuroBloodNet European Reference Network on haematological diseases
ERN eUROGEN European Reference Network on urogenital diseases and conditions
ERN EURO-NMD European Reference Network on neuromuscular diseases
ERN EYE European Reference Network on eye diseases
ERN GENTURIS European Reference Network on genetic tumour risk syndromes
ERN GUARD-HEART European Reference Network on diseases of the heart
ERN ITHACA European Reference Network on congenital malformations and rare intellectual disability
MetabERN European Reference Network on hereditary metabolic disorders
ERN PaedCan European Reference Network on paediatric cancer (haemato-oncology)
ERN RARE-LIVER European Reference Network on hepatological diseases
ERN ReCONNET European Reference Network on connective tissue and musculoskeletal diseases
ERN RITA European Reference Network on immunodeficiency, autoinflammatory and autoimmune diseases
ERN TRANSPLANT-CHILD European Reference Network on Transplantation in Children
VASCERN European Reference Network on Rare Multisystemic Vascular Diseases