Членове

Членове – Ограничен достъп

European Reference Networks са виртуални мрежи, включващи Reference Centres в Европа. Те имат за цел да се справят със сложни или редки заболявания и състояния, които изискват високо специализирано лечение и концентрация на знания и ресурси.

Clinical Patient Management Systemе (CPMS)

Членовете на ERN имат достъп до Clinical Patient Management System. Тази система може да се използва за обсъждане на сложни случаи на пациенти чрез консултативни панели. За да влезете в CPMS, трябва да поискате разрешение.

Заявка за достъп до Clinical Patient Management System

Вход в Clinical Patient Management System

Платформа за съвместна работа

Членовете на ERN имат достъп до платформата за съвместна работа. Тази платформа може да се използва за съхраняване на документи относно Вашите проекти, за запазване на споделени събития и за дискусии. Тя е ограничена само до използване само в рамките на ERN и не се използва за обмен на данни за пациенти.

Вход в системата за съвместна работа