Съществуващи мрежи

Съществуващи мрежи или регистри и биобанки

Тироидни Хормонални Сигнални Нарушения и Вроден Хипотиреоидизъм

  • Мрежа за Хормоните

    Здравната Мрежа за Хормоните помага на Вас и Вашия Reference Centre да имате по-информирани дискусии за хормоните и здравето. Той съдържа безплатни онлайн ресурси от най-напредналите клинични и научни познания в областта на ендокринологията.

    посетете уебсайта

Неметастатичен тироиден макрокарцином

  • ETA-CRN

    European Thyroid Association – Cancer Research Network (ETA-CRN) е посветена на тези членове на ЕТА, чийто основен фокус са молекулярната биология и клиники на рак на щитовидната жлеза.

    посетете уебсайта