Хипофиза (MTG6)

Хипофиза (MTG6)

Редките хипофизни разстройства са група от различни клинични синдроми с ниска честота (основни групи 100-500 милиона, специфични заболявания/генетични заболявания по-малко от 1 милион), изискващи мултидисциплинарна и доживотна грижа поради централната ендокринна функция на хипофизата, нейното местоположение в близостта на оптичната система и хипоталамуса и свързаните с тях хипофизни нарушения ограничават качеството на живот и дългосрочния функционален резултат в зависимост от специфичното основно заболяване, водещо до мултисистемна заболеваемост.

Идентифицирахме 3 подтематични групи в MTG за хипофизата, основани на различен мултидисциплинарен екип и различни диагностични и лечебни подходи: аденом на хипофизата, вроден хипопитуитаризъм, придобит хипопитуитаризъм. В рамките на мрежата за хипофизни разстройства имаме за цел да характеризираме по-нататък експертизата чрез създаване на подмрежи, фокусиращи се върху специфични изключително редки заболявания (или диагностика или интервенции) в подтематичните групи.