Съществуващи Мрежи

Съществуващи Мрежи или регистри и биобанки

  • Европейска мрежа за вродени нарушения при човешкия импрининг

    COST Action за първи път ще събере заедно изследователи на всичките осем известни човешки идентификатора в интердисциплинарна паневропейска мрежа за човешки вродени идентификатори, като работи за по-добро разбиране на патофизиологията с основната цел да се използват тези знания за подобряване на диагностиката и клинично управление в полза на пациентите и техните семейства. Действието ще хармонизира общата система за класификация на идентификаторите, ще разработи насоки за лечение чрез консенсус, ще създаде стандартни оперативни процедури (SOP) за диагностика въз основа на най-добрата съвременна практика, ще координира базите данни, съхранявани в различни държави, за да ги направи съвместими и полезни като трамплин за инициативи за колективни изследвания, идентифициране на нови смущения при импрининга чрез съвместни усилия, обучение на изследователите и стимулиране на транслационния обмен.

    посетете уебсайта