Съществуващи насоки и консенсусни изявления

Съществуващи насоки

 

Обобщение на насоките за грижи за момичета и жени със синдром на Търнър

Консенсусни изявления