Съществуващи Мрежи

Съществуващи Мрежи или регистри и биобанки

  • Мрежа за псевдохипопаратироидизъм и сродни нарушения (EuroPHPnet)

    Мрежата е съставена от педиатри, ендокринолози, генетиците, изследователи и студенти от различни страни в Европа, включително Обединено кралство, Франция, Италия, Испания, Германия, Белгия и Турция. Всички членове на мрежата EuroPHP споделят общ интерес относно нарушенията при предаване на сигнали PTH/PTHrP. Тази мрежа се финансира от звеното за научни изследвания ESPE. Това финансиране позволява на членовете на EuroPHP да подкрепят финансово сътрудничеството си, да организират срещи и конференции, както и да изготвят рецензирани публикации. Основните цели на мрежата EuroPHP са да се увеличат знанията и осведомеността, за подобряване на диагнозата и грижите за пациенти с нарушения при предаването на сигнали PTH/PTHrP, както и за подобряване на разбирането на други нарушения на импринтинга.

    посетете уебсайта