Надбъбречна жлеза (MTG1)

Надбъбречна жлеза (MTG1)

Редките нарушения на надбъбречната жлеза включват тези с хормонална секреция и/или свръхрастеж и тези с неподходяща ниска ендокринна функционалност. Докато прекомерната секреция и туморният растеж често изискват хирургична или целенасочена медицинска терапия, пациентите с надбъбречна недостатъчност се нуждаят от специализирана грижа за хормонална заместителна терапия. Във всички случаи са необходими специализирани ендокринни диагностични подходи с изходни и динамични тестове. В много случаи те са заместени чрез специални процедури за функционална визуализация, инвазивни хормонални анализи и/или целенасочено генетично тестване и консултиране. В случаите на злокачествени тумори на надбъбречните жлези са необходими специализирани мултидисциплинарни екипи за индивидуални терапевтични решения.