Съществуващи насоки и консенсусни изявления

Съществуващи насоки и консенсусни изявления

Съществуват редица насоки за ендокринната общност, ESE и ESPE за специфични заболявания, но броят на състоянията с насоки е ограничен.

Ние се позоваваме на насоките на ESPE, ESE и ендокринната общност и на подхода, който асоциираните общности са избрали да разработят насоки. ENDO-ERN „Глюкозна и инсулинова хомеостаза“ има за цел да опише най-добрите практики в някои състояния.