Генетични нарушения на глюкозната и инсулинова хомеостаза (MTG3)

Генетични нарушения на глюкозната и инсулинова хомеостаза (MTG3)

За генетични нарушения на глюкозната и инсулинова хомеостаза се определят 3 субтематични подгрупи:

  • Синдром на инсулинова резистентност,
  • Хиперинсулинизъм и други форми на хипогликемия
  • Редки форми на захарен диабет

По време на дългосрочни грижи за деца, всички насоки за нарушения на инсулиновата и глюкозната хомеостаза препоръчват обучение по глюкозен мониторинг, диета и фармакологично лечение с инсулин и/или други медикаменти. Целта на нашата мрежа е да осигури модерна, базираща се на доказателства грижа чрез мултидисциплинарен подход към деца и юноши, страдащи от рядка форма на диабет, хиперинсулинизъм или липодистрофия. Това включват пациенти с изключителна причина за диабет (например инсулин-рецепторни мутации), пациенти с тежък нестабилен и/или труден за лечение диабет (например неонатален диабет), пациенти с редки съпътстващи заболявания (например синдроми WABB).