Съществуващи мрежи

Съществуващи мрежи или регистри и биобанки

Multiple endocrine neoplasia (MEN)

  • European Men Alliance (EMENA)

    European MEN Alliance (EMENA) е организация, създадена през 2013 г. на среща в Мюнхен, Германия. Алиансът се състои от равноправно представителство на европейски групи пациенти, които предоставят информация и помощни услуги на пациенти с множествена ендокринна неоплазия (MEN типове 1, 2, 3 и 4) и от експертите мултидисциплинарни медицински специалисти, които се грижат за тях.

  • Германска база данни за MEN1

    Германската база данни за MEN1 има за цел да регистрира пациентите и да проследява хода на заболяването им. Всички пациенти от немско-говорящи страни с множествена ендокринна неоплазия тип 1 (MEN 1) могат да участват и да бъдат регистрирани в германската база данни MEN1.