Генетични ендокринни туморни синдроми (MTG4)

Генетични ендокринни туморни синдроми (MTG4)

Генетичните ендокринни тумори са редки, сложни, мултиорганни състояния, които са преобладаващо наследени и се проявяват през детството и живота на възрастните. През последните години идентифицирането на генетичните причини за генетични синдроми на ендокринни тумори даде възможност за въвеждане на предсказващо изследване, като пациентите се идентифицират в предклинично състояние и често в ранна детска възраст.

Съществуват структурирани скринингови програми, които трябва да позволят откриването и лечението на тумори на ранен етап. Сътрудничеството от експерти в областта на генетичната медицина, визуализацията, биохимията, хирургията и ендокринологията е от съществено значение за постигане на най-добри резултати. Въпреки това, продължава несигурността по отношение на оптималното време и метода на лечение. Данните, събрани от клиницисти и пациенти, ще ръководят групата при определяне на приоритетите и разработване на проучвания, които ще ни помогнат да се справим с тези области на несигурност.