Контакт

Contact

The representatives for WP2 Електронно здравеопазване и Информационни и комуникационни технологии are:

prof. Faisal Ahmed
Faisal Ahmed

Faisal Ahmed Paediatric chair

NHS Greater Glasgow and Clyde Board (Glasgow, Обединеното Kралство)
prof. Domenica Taruscio
Domenica Taruscio

Domenica Taruscio Adult chair

Istituto Superiore di Sanità (Rome, Италия)

Формуляр за контакт

Можете да се свържете с представителите на WP „Електронно здравеопазване и ИКТ“ директно по имейл на: ehealthict@endo-ern.eu или да използвате формуляра за контакт по-долу.


    Fields marked with a * are required.