Електронно здравеопазване и Информационни и комуникационни технологии (WP2)

Електронно здравеопазване (е-здраве) и Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) (WP2)

Този работен пакет разглежда три интерфейса за комуникация/взаимодействие:

  1. между здравните специалисти;
  2. между пациентите и здравните специалисти; и
  3. между пациентите, с цел всичките три да функционират правилно за всички държави – членки.

Работата ще се съсредоточи върху създаването на списък от съществуващи решения, а след това върху употребата и съгласуването им за специфични приложения в областта на ендокринологията във всички Държави – Членки. Специално внимание ще бъде отделено на спазването на регулаторните изисквания и/или работата за промяна на законодателството, което представлява пречка в този контекст.

Този работен пакет има за цел да координира създаването на списък от решения за ИКТ и електронно здравеопазване, като анализира тези данни и формулира стратегия за напредък по тези аспекти в останалата част от ERN и позволи разработването на общи платформи.