Диагностициране и Анализ на Лабораторни изследвания (WP5)

Диагностициране и Анализ на Лабораторни изследвания (WP5)

Този работен пакет ще създаде мрежа от специализирани лаборатории в ЕС, които предлагат подходящи диагностични тестове за ендокринни заболявания. Ще бъдат определени и изпълнени критерии за акредитация и ще бъде разработена уеб-базирана външна програма за контрол на качеството.

Този работен пакет ще събере информация относно допустимостта на лабораториите за акредитация в ERN, ще създаде комуникационна инфраструктура и ще стандартизира използваните диагностични процедури, и ще обхване всички аспекти на ендокринологията за деца и възрастни, тъй като те изискват различни анализи и методи.