Работни Пакети

Работни Пакети

Работният план е разделен на пет работни пакета (WP), които пряко съответстват на целите на Endocrine European Reference Network:

Endo-ERN Work Packages
Endo-ERN Work Packages