Управление

Управление

Бордът на Endo-ERN се състои от Председателя и Заместник-председателя. Покрива ендокринологията на възрастните и педиатричната ендокринология, всеки с еднакви права. Тяхната роля е да координират всички дейности на управителния комитет, да организират и председателстват заседанията на управителния комитет и общото събрание, както и да функционират като информационна връзка между Държавите – Членки и Европейската комисия и между различните ERNs.

Управителният комитет включва всички основни тематични групови места и работни места. 13 постоянни гласа. Всеки MTG и WP се ръководи от три места – едно представител по ендокринни заболявания за деца и едно за такъв за възрастни, и представители на пациентите от Европейски групи за защита на пациентите (ePAG). Това гарантира активното участие на пациентите във всяко стратегическо решение и действие.

Управителният съвет се състои от 1 представител на всеки референтен център.
Консултативният съвет ще се състои от представители на ESPE и ESE.

Governance Rare Endocrine Conditions
Governance Rare Endocrine Conditions