Поверителност

Политика за поверителност на Endo-ERN

Endo-ERN се ангажира с поверителността на потребителя и не проследява личната информация, когато посещава нашия уебсайт. Ние работим в съответствие с Регламент 2016/679 на Европейския парламент и Съвета.

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице. Подлежащо на идентификация физическо лице е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез позоваване на идентификатор, като например:

  • име
  • идентификационен номер
  • данни за местоположение
  • онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице

„Бисквитки“

Endo-ERN проследява само анонимни данни за статистически цели. Ние правим това чрез аналитични „бисквитки“, поставени чрез анонимен IP таг за Google анализ. Целта на тези бисквитки е да проследяват ефективността и успеха на уебсайта.

Тези „бисквитки“ не съхраняват никакви лични данни, които могат да бъдат свързани с физическо лице, но могат да съхраняват данни, наред с другото, данни за уебсайта, чрез който човек осъществява достъп (т.нар. референт), кои под-страници са били посетени, или колко често и с каква продължителност е гледана под-страницата. Данните, събрани по този начин, са само общи данни и чрез тях не може да се проследи дадения потребител.

Възможно е да се забранят „бисквитките“, чрез настройка на използвания интернет браузър. Освен това вече зададените „бисквитките“, могат да бъдат изтрити по всяко време през интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно във всички популярни интернет браузъри

.Google Анализ не споделя данни с трети страни.

Принципите за защита на данните не се отнасят за анонимна информация и тъй като тези „бисквитки“ имат минимално въздействие върху неприкосновеността на личния живот на потребителя, не е необходимо да се иска разрешение за тяхното използване.

Информационен бюлетин

Винаги можете да се отпишете от нашия бюлетин по всяко време чрез бутона за отписване. Endo-ERN е администратор и отговаря за обработката на всички данни относно бюлетина. Endo-ERN не използва трета страна за услугата за бюлетин.

Електронни услуги

Endo-ERN има формуляр за контакт, който активира софтуера за електронна поща и Ви позволява да изпратите коментар или въпрос на общ имейл адрес. Когато изпращате такова съобщение, личните Ви данни се събират само до степента, необходима за отговор. Ако екипът, отговорен за пощенската кутия, не може да отговори на въпроса Ви или въпросите Ви се отнасят до друга страна, той може да препрати имейла Ви на друга услуга.

Ако имате въпроси относно обработването на имейлите и свързаните с тях лични данни, не се колебайте да ги включите в съобщението си.

Събраните лични данни и цялата информация, свързана с гореспоменатата консултация, се съхраняват на сървъра за електронна поща в кординационния офис на Endo-ERN и потенциално тези, които са били засегнати в кореспонденцията, за да бъде отговорено на Вашия коментар.

Проследяване на бюлетин

Бюлетинът Endo-ERN използва проследяване, за да може да извърши статистически анализ на успешните или неуспешните онлайн маркетинговите кампании. Endo-ERN може да види дали имейл, съдържащ бюлетин, е бил отворен от потребител, кога е бил отворен и кои връзки са били отворени. Данните, събрани чрез това проследяване, се генерират и съхраняват от Endo-ERN и не се споделят с трети страни, но могат да бъдат използвани за адаптиране на бъдещото съдържание на бюлетини, за да се отговори по-добре на интересите на нашите абонати.

Данни за контакт

За всякакви въпроси относно нашата политика за поверителност, моля, свържете се с координационния офис на Endo-ERN.

Имате право да поискате да бъдете „забравени“ и премахнати напълно от базата данни за контакти на Endo-ERN. За да поискате това, моля, свържете се с координационния офис на Endo-ERN.

Endo-ERN
Координационен Център
Meibergdreef 9
1105 AZ  AMSTERDAM
Нидерландия