Endo-ERN – Представители на Пациентите

Endo-ERN – Представители на ПациентитеЕвропейска Група за Застъпничество на Пациентите (ePAG)

В основните дейности на Endo-ERN са реализирани гледната точка и исканията на пациентите. Представителите на Европейската група за застъпничество за пациентите (ePAG) присъстват във всички Main Thematic Groups и за предпочитане също в рамките на различните работни пакети, които са разработени за постигане на различните цели в рамките на Endo-ERN. Нашата цел е нашите представители на пациенти да представляват различните Държави – Членки в рамките на Endo-ERN.

За повече информация за това как Endo-ERN включва гледната точка на пациентите в своята дейност, свържете се с ръководителите на нашия работен пакет.

logo ePAG
ePAGs ще обедини избрани представители на пациенти и свързани организации, които ще гарантират, че гласът на пациентите ще се чува през целия процес на разработване на ERN. Организациите на пациентите могат да станат членове на ePAG, а пациентите могат да станат представители на ePAG.

Как да станете представител на пациента с Endo-ERN 

Endo-ERN – представители на пациентите:

Надбъбречна жлеза:

 • Johan Beun
  Johan Beun
  Йоан Г. Беун Представител на пациентите за Dutch Adrenal Society NVACP, представител на борда, Нидерландия
 • Jette Kristensen
  Jette Kristensen
  Джет Кристенсен Представител на пациентите за Addison Foreningen Danmark, Председател, Дания

Нарушения на калциевата и фосфатната хомеостаза:

 • Natalie Grosset
  Natalie Grosset
  Натали Гросет Представител на пациентите за HypoparathyroidismeFrance, съпредседател, Франция

Генетични нарушения на хомеостазата на глюкозата и инсулина:

 • Marina Valenti
  Marina Valenti
  Марина Валенти Представител на пациентите за ASS.A.I. Onlus, Италия

Генетични ендокринни туморни синдроми:

Растеж:

Хипофиза:

 • Johan de Graaf
  Johan de Graaf
  Йохан де Грааф Представител на пациентите за Dutch Pituitary Foundation, Председател, Нидерландия

Нарушения при половото развитие съзряване:

 • Arlene Smyth
  Arlene Smyth
  Арлин Смит Представител на пациентите за Turner Syndrome Support Society, Изпълнителен директор, Великобритания

Щитовидна жлеза

 • Beate Bartès
  Beate Bartès Представител на пациентите Vivre sans Thyroide, Франция

Интересува ли се Вашата пациентска организация да стане член на ePAG? Или се интересувате от това да станете представител на пациента на ePAG?

Моля, свържете се с Координационен център Endo-ERN