Трансгранично здравно обслужване

Информация и връзки за Трансгранично Здравно обслужване

 
Всички граждани на Европейския съюз имат право на трансгранично здравно обслужване. Предвидени са правила за улесняване на достъпа до безопасно и висококачествено здравно обслужване не само в собствената държава, но и в друга Държава – Членка на ЕС. ЕС насърчава сътрудничеството между Държавите – Членки в областта на здравеопазването при пълно зачитане на националните компетенции при организирането и предоставянето на здравно обслужване. По-долу са предоставени няколко връзки, които съдържат информация за точните права на пациентите, както и пълния списък с Националните Звена за Контакт (NCP), с които можете да се свържете, ако търсите здравно обслужване в друга Държава – Членка на ЕС:

 

  1. Информационна листовка за Правата на Пациентите при Трансгранично Здравно обслужване (, pdf)
  2. Видеоклип за Правата на Пациентите при Трансгранично Здравно обслужване
  3. Въпроси и отговори относно Правата на Пациентите при Трансгранично Здравно обслужване
  4. Списък на Националните Звена за Контакт при Трансгранично Здравно обслужване (, pdf)
  5. Интернет страница на ERN в Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ (DG SANTE) относно Директивата за Трансграничното Здравно обслужване
  6. Последната конференция, организирана от DG SANTE относно Директивата за Трансграничното Здравно обслужване и нейния уебсайт и съответния доклад:
  7. Относно взаимодействието между здравното обслужване, достъпно съгласно Директивата за Трансграничното Здравно обслужване и препращането в чужбина съгласно Регламентите за Социално Осигуряване, уебсайтът на националното звено за контакт (NCP) на Германия предоставя безпристрастен преглед на английски език, като очертава предимствата и недостатъците на вариантите:
cross-border-health-care