Европейска Група за Застъпничество на Пациентите

Европейска Група за Застъпничество на Пациентите

Main thematic group Държава Пациентска организация
Надбъбречна жлеза Дания Addison Foreningen Danmark
Надбъбречна жлеза Нидерландия Dutch Adrenal Society NVACP
Нарушения на калциевата и фосфатната хомеостаза Франция HypoparathyroidismeFrance
Нарушения на калциевата и фосфатната хомеостаза Германия Phosphatdiabetes e.V.
Нарушения на глюкозната и инсулинова хомеостаза Италия ASS.A.I. Onlus
Нарушения на глюкозната и инсулинова хомеостаза Италия AILIP (Ass.ne Italiana Lipodistrofia)
Генетични ендокринни туморни синдроми Германия German Network of Pituitary and Adrenal Diseases
Генетични ендокринни туморни синдроми Великобритания Association for multiple endocrine neoplasia disorders (AMEND)

Растеж Германия BKMF e.V. (Федерална асоциация за хората с нисък ръст и техните семейства)
Растеж Франция Association Grandir
Растеж Италия A Fa DOC (Асоциация на семействата на пациента с дефицит на растежен фактор и подобно разстройство)”
Хипофиза Нидерландия Dutch Pituitary Foundation
Хипофиза Италия Associazione Italiana Displasia Setto Ottica eIpoplasia del Nervo Ottico
Надбъбречна жлеза,

Нарушения на половото развитие и съзряване

Германия AGS-Eltern- und Patienteninitiative e.V.
Нарушения на половото развитие и съзряване Великобритания Turner Syndrome Support Society
Щитовидна жлеза Франция Vivre sans Thyroide
Main thematic group Държава Мрежа
Надбъбречна жлеза Европа AdrenalNET